גלובס - דצמבר 2005

רק חבל שהתמונה היא של אח"י תנין הראשונה שיצאה משרות בשנת 1968
8 שנים לפני שאח"י תנין המוזכרת בכתבה הגיעה ארצה

אח"י תנין השנייה מועברת לשיפוץ בגרמניה
נקווה שבדרך הזאת היא גם תשוב אלינו

לעמוד הכתבות

לנמל הבית